Общо устройство на медоносната пчела

Тъй като принадлежи към класа на насекомите, пчелата по своето външно и вътрешно устройство има много общи свойства с тях. В подробности обаче устройството на пчелата представлява много добър пример за приспособяване на един животински вид към условията, при които живее. Устройството и на майката, и на работничките, и на търтеите се намира в пълно […]

Устройство на трите телесни дяла

Глава и придатъциГлавата на пчелата представлява сплесната отпред назад триъгълна хитинена, кутийка с два отвора: отдолу – устен и отзад — тилен, през който минават хранопроводът, аортата, нервите и други органи. Вътре в главата е вместена най-важната част от нервната система –  над- и подглътъчният ганглий, които при пчелата заместват главния мозък; излизащите от тези […]

Гърди и органи на движението

Гърдите на пчелата се състоят от три членчета: преден гръд, среден гръд и заден гръд. Преден гръден е подвижно съединен с главата чрез тънка шийка от мека, еластична и гъвкава хитинена мембрана. Това позволява на пчелата да движи главата си на различни страни, което й е необходимо във връзка с нейната работа в кошера и […]

Криле

За извършване на полетите пчелата има две двойки тънки прозрачни криле, които при трите пчелни форми имат еднакво устройство. Втората двойка е по-малка. В спокойно състояние предната двойка припокрива втората двойка криле. Крилете представляват прозрачни гънки от хитинената ципа на второто и третото гръдно членче. Те са усилени с надлъжни и напречни жилчици. В тези […]

Коремче на пчелите

Коремчето при пчелите има различна форма: при работничката то е яйцеобразио, при майката — продълговато, а при търтея — широко и със заоблен край. Коремчето при работничката и майката се състои от шест ясно различими членчета, а при търтея — от седем. Коремните членчета имат една гръбна  част — тергит — и една коремна — […]

Восъкоотделителни жлеза

Восъкоотделителната жлеза е съставена от преобразувани клетки на кожата, намиращи се от вътрешната страна на четирите последни коремни членчета при пчелите-работиички (3,4,5 и 6 етернит). Многобройните каналчета на восъкоотделителните жлези завършват като сито върху така наречените восъчни огледалца— по две значително по-светли овални полета върху всяко от отделните коремни членчета с восъкоотделителни жлези. Всяка клетка […]

Апарат за жилене. Жило на пчелите

Жилото на пчелата й служи за отбрана и нападение. В пчелното гнездо се съхраняват значителни запаси мед, които могат да привлекат не само пчели от чужди семейства, но и редица други животни (мечки, мишки, оси, мравки и др.) и хора. За защита на гнездото си пчелите са си изработили способността да жилят. Жилото на пчелата […]