Коремче на пчелите

Коремчето при пчелите има различна форма: при работничката то е яйцеобразио, при майката — продълговато, а при търтея — широко и със заоблен край. Коремчето при работничката и майката се състои от шест ясно различими членчета, а при търтея — от седем. Коремните членчета имат една гръбна  част — тергит — и една коремна — стернит. Част от всяко членче припокрива част от следващото. Тръбната и коремната част от членчетата, както и самите те помежду си се свързват подвижно с еластична хитинена ципа, поради което коремчето на пчелата като цяло може да се свива и да се разширява, да се прегъва, да се скъсява и да се удължава. Възможността да се увеличава обемът на коремчето има голямо значение — разширяването е необходимо например при напълване да медовата гушка с нектар, при дишането на пчелата, при изпълването на дебелото черво на пчелата с несмлените остатъци от храната по време на зимуването. В коремчето на пчелата са разположени органите на кръвообращението, на дишането, на храносмилането, отделителните органи половите органи нервни възли. Коремчето извършва дихателните движения, които са добре забележими при уморените пчели непосредствено след завръщането им от полето. Коремчето на майката в зависимост от физиологичното й състояние може да има различни размери и обем. Увеличените размери на нейното коремче са резултат от силното развитие на яйчниците, особено през периода на усиленото яйцеснасяне. Когато яйцеснасянето се намали или се преустанови, намаляват се по обем и яйчниците, а с тях и самото коремче. От това майката става по-лека и способна да лети повече, както е случаят при роенето.

Коремчето се свързва подвижно със задне-тръда чрез изтънената предна част на първото коремно членче – така нареченото коремно стъбълце. Тази подвижна връзка между гърдите и коремчето на пчелата обуславя възможността за разнообразните и сложни движения, които тя извършва при работата си върху цветовете, при отглеждането на личинките, построяването на питите, защитата на гнездото от врагове и др.

За разлика от главата и гърдите, коремчето не притежава придатъци, но има жило и два важни органа — восъкоотделителните жлези и насоновата жлеза.