Мирисната (одорипарната) или насоновата жлеза

Мирисната (одорипарната), или насоновата жлеза се намира на предната страна на последното коремно членче у майката и работничките. Тя може да се види лесно като бяло петънце при трепкащите с крилца на входа- пчели, щом те подбият надолу крайчеца на повдигнатото си коремче. Секретът на тази жлеза има голямо значение за живота и общуването на […]

Състав на пчелното семейство

Състав на пчелното семействоДалечните предшественички на обикновената медоносна пчела са били единично живеещи пчели. Впоследствие под влияние на изменилите се условия на съществуване те са при добили ново качество — обществената форма на живот, която им е осигурила голямо предимство в борбата за съществуване. Първоначално всички женски пчели са имали еднакво устройство и са изпълнявали […]

Пчелната майка

Майката по размери е най-голямата измежду всички пчели в семейството и затова по външен вид се различава лесно от работничките. При работничката в спокойно състояние крилете, напълно закриват коремчето, а при майката само отчасти. Майката в семейството живее до 5 и повече години. Без пчели тя може да живее часове, най-много 1-2 дни, а с […]

Работички

Работничката е по-малка от майката и търтеите. Тя тежи към 100 мг, така че 10 000 работнички-пчели тежат 1 кг. По ради многочислеността си и във връзка с функциите си работничките играят най-важна роля в семейството. От тях зависи състоянието, жизнеността и продуктивността на семейството. Те създават всичките видове продукция — мед, восък — и […]

Общо устройство на медоносната пчела

Тъй като принадлежи към класа на насекомите, пчелата по своето външно и вътрешно устройство има много общи свойства с тях. В подробности обаче устройството на пчелата представлява много добър пример за приспособяване на един животински вид към условията, при които живее. Устройството и на майката, и на работничките, и на търтеите се намира в пълно […]

Устройство на трите телесни дяла

Глава и придатъциГлавата на пчелата представлява сплесната отпред назад триъгълна хитинена, кутийка с два отвора: отдолу – устен и отзад — тилен, през който минават хранопроводът, аортата, нервите и други органи. Вътре в главата е вместена най-важната част от нервната система –  над- и подглътъчният ганглий, които при пчелата заместват главния мозък; излизащите от тези […]

Гърди и органи на движението

Гърдите на пчелата се състоят от три членчета: преден гръд, среден гръд и заден гръд. Преден гръден е подвижно съединен с главата чрез тънка шийка от мека, еластична и гъвкава хитинена мембрана. Това позволява на пчелата да движи главата си на различни страни, което й е необходимо във връзка с нейната работа в кошера и […]

Криле

За извършване на полетите пчелата има две двойки тънки прозрачни криле, които при трите пчелни форми имат еднакво устройство. Втората двойка е по-малка. В спокойно състояние предната двойка припокрива втората двойка криле. Крилете представляват прозрачни гънки от хитинената ципа на второто и третото гръдно членче. Те са усилени с надлъжни и напречни жилчици. В тези […]

Коремче на пчелите

Коремчето при пчелите има различна форма: при работничката то е яйцеобразио, при майката — продълговато, а при търтея — широко и със заоблен край. Коремчето при работничката и майката се състои от шест ясно различими членчета, а при търтея — от седем. Коремните членчета имат една гръбна  част — тергит — и една коремна — […]

Восъкоотделителни жлеза

Восъкоотделителната жлеза е съставена от преобразувани клетки на кожата, намиращи се от вътрешната страна на четирите последни коремни членчета при пчелите-работиички (3,4,5 и 6 етернит). Многобройните каналчета на восъкоотделителните жлези завършват като сито върху така наречените восъчни огледалца— по две значително по-светли овални полета върху всяко от отделните коремни членчета с восъкоотделителни жлези. Всяка клетка […]

Апарат за жилене. Жило на пчелите

Жилото на пчелата й служи за отбрана и нападение. В пчелното гнездо се съхраняват значителни запаси мед, които могат да привлекат не само пчели от чужди семейства, но и редица други животни (мечки, мишки, оси, мравки и др.) и хора. За защита на гнездото си пчелите са си изработили способността да жилят. Жилото на пчелата […]

Хранителни вещества на пчелите

За да могат да живеят, да работят и да се размножават, пчелите трябва да се хранят с храна, в състава на която да влизат трите основни хранителни вещества — белтъчини, въглехидрати и мастни вещества. Освен това за храненето на пчелите са необходими още витамини и минерални соли.Най-същественото вещество от тялото на пчелите са белтъчините. Те […]

Мана

Освен нектар пчелите често използуват и други сладки сокове — мана, сладките отделяния от листните въшки и други насекоми. Тези насекоми се хранят със сладките сокове на растенията, които обитават, и отделят част от тези-сокове почти без промяна, оставяйки ги по листата във вид на капчици. Това е така наречената мана от животински произход. Освен […]

Мед

В гнездото пчелите преработват нектара в мед. Тази преработка се свежда до изпарение на излишната вода и до изменения в химическия състав на нектара. Към събрания в гушката нектар пчелата добавя слюнка, съдържаща ферменти, под чието действие той започва да се превръща в мед – процес, който завършва след поставянето на нектара в килийките. Главните […]

Нектар

Нектарът, отделен от нектарниците на цветовете, съдържа главно захари (тръстена, гроздова, овощна и др.), а в малки количества – и някои органични киселини, азотни и минерални вещества. В нектара се съдържа освен това до 50 и повече процента вода. Съставът на нектара зависи от вида на растенията, от условията, при които е събиран. При растенията, […]

Цветен прашец

Цветният прашец (полен) се състои от дребни зърна мъжките полови клетки на растенията. Зрънцата цветен прашец са обвити с несмилаема целулозна обвивка, а във вътрешността си съдържат протоплазма, съставена главно от белтъчини (средно 20%), въглехидрати (до 20%), мазнини (4 до 15%), соли (3—5%) и витамини. В зрънцата прашец на някои растения се съдържат и сапонини, […]

Мед и цветен прашец

Медът и цветният прашец в кошера съставляват хранителните запаси на пчелното семейство. Нормалното развитие на едно семейство може да се осигури само ако кошерът има достатъчни количества мед и прашец. Установено е, че едно силно семейство изразходва през периода на развитието си от втората половина на април до средата на юни) към 30 кг мед; […]

Вода

На пчелите е нужна и вода за пиене и преди всичко за приготвяне на кашицата от прашец и мед за кърмене па пилото, както и за произвеждането на млечицето. Кашицата-се приготвя с вода, а пчелите, които отделят млечице, консумират много прашец и пият повече вода. Водата е нужна особено през пролетта, когато постъпва по-малко нектар, […]