Криле

krile-na-pchelataЗа извършване на полетите пчелата има две двойки тънки прозрачни криле, които при трите пчелни форми имат еднакво устройство. Втората двойка е по-малка. В спокойно състояние предната двойка припокрива втората двойка криле. Крилете представляват прозрачни гънки от хитинената ципа на второто и третото гръдно членче. Те са усилени с надлъжни и напречни жилчици. В тези жилчици са вместени кръвоносни съдове, нерви и трахеи. Втората двойка криле на предния си край притежава кукички. С тях тя се закача със задния ръб на предните криле, за да се създаде устойчивост на полета. Полетът на пчелата се отличава от този на птиците.

predno-i-zadno-krilo

dvijenie-na-krilete

При пчелите крилете нямат мускули и движението им се обуславя от това, че основата им е прикрепена на границата между тръбното и коремното полупръстенче на гръдната кутийка. Чрез свиването на гръдните мускули, които представляват две големи мускулни снопчета — едното полегато, а другото вертикално, заловени за гръдните стени,—двете полупръстен-чета се приближават и двете крила едновременно се повдигат нагоре, а при разпущането им полупръстенчетата се разделят и крилете падат бързо надолу.  Пчелата по това време на летежа си извършва от 190 до 440 размаха в секунда. В спокойно състояние крилете на пчелите прилягат към тялото от гърдите към коремчето в два слоя едно под-друго успоредно на надлъжната ос, на тялото. Такова положение на крилете дава възможност на пчелите да минават свободно между питите и да навлизат в килийките, без да ги повреждат.

Бързината на летенето зависи от тежестта на товара, с който лети пчелата, силата и направлението на вятъра, ъгъла на полета и др. По време на летежа си пчелата може да носи до ¾ ( от собственото си тегло (75 мг) при 19—32 км в час. Но при ликвидирането на търтеите пчелата изнася два пъти по-тежкия от нея търтей и отлита с него далеч от своя кошер. Без товар бързината на летенето й достига до 65 км. При едно-излитане пчелата може да пренесе в кошера до 35—40 мг нектар или 20 мг прашец. От усилената работа по време на летенето във връзка със събирателната дейност крилете на пчелите, особено краищата им, се разръфват и бързо се повреждат. Пчелите с такива криле летят лошо и биват изгонвани от семейството.

При добра паша пчелите не летят по-далеч от 2 км от кошера. Оскъдната паша обаче ги заставя да извършват полет на 3—4 км и повече.. Разстоянието, на което летят пчелите, зависи от релефа на местността, разположението на медоносните растения, наличността на ориентировъчни предмети (дървета, храсти, постройки и др.). В равнина те могат да отлетят на разстояние и до 8 – 10 км. В гората пчелите летят на по-малки разстояния. В планинска местност радиусът на полета им е по-голям, отколкото в гориста. В равнина пчелите на път към медоносните растения летят по права линия на 3—5 м височина. Те прелитат или обхождат единичните дървета или постройки. В планинските местности пчелите при: полета си се придържат по долините, а в гората — в просеките, горските-пътища и към страната на завета. При силен вятър пчелите летят съвсем ниско — почти над тревата. В планински местности те могат да пресичат долините на голяма височина. При излитане пчелите не се издигат стръмно под голям ъгъл. Така например пчелите от кошери, разположени в двор всред високи сгради, набират височина, кръжейки по спирала, а чак когато се изравнят с покривите, се устремяват в нужната посока. Широките реки и езера те пресичат направо. При връщане обаче, претоварени, те летят значително по-бавно и лесно се давят и при немного силен вятър. Това обстоятелство не бива да се изпуща предвид при избора на място за пчелин. Ако за беритбата пчелата е принудена да лети далеч, тя принася в кошера по-малко количество нектар, тъй като част от него тя изразходва из пътя за свои нужди независимо от това, че при отдалечената паша за едно и също време тя може да извърши по-малък брой излитания. Във връзка с това е необходимо кошерите да бъдат разполагани колкото е възможно по-близо до медоносните растения.

И търтеите летят много добре. За търсене на младите майки те кръжат километри около своя пчелин — обстоятелство, което трябва да се има предвид от пчеларите, които искат да поддържат даден породен материал в чисто състояние.