Восъкоотделителни жлеза

Восъкоотделителната жлеза е съставена от преобразувани клетки на кожата, намиращи се от вътрешната страна на четирите последни коремни членчета при пчелите-работиички (3,4,5 и 6 етернит). Многобройните каналчета на восъкоотделителните жлези завършват като сито върху така наречените восъчни огледалца— по две значително по-светли овални полета върху всяко от отделните коремни членчета с восъкоотделителни жлези. Всяка клетка на тези жлези отвън е снабдена с гъста мрежа трахейни капиляри — указание за енергична обмяна по време на восъкоотделянето. При живите пчели восъчните огледалца не могат да се видят, понеже всяка двойка восъчни огледалца се припокриват от задната част на стоящото пред нея коремно членче, образувайки по този начин така нареченото восъчно джобче. При току-що излюпените пчели восъкоотделителните жлези не са развити и затова първоначално те не отделят восък. Развитието на тези жлези е постепенно, с максимум между 12- и 18-дневната възраст на пчелите-работнички. Клетъчният слой на восъкоотделителната жлеза при съвсем младата пчела е 0,002 мм висок, докато на 17-ия ден — 0,05 — 0,06 мм, С остаряването на пчелите восъкоотделителните жлези преминават наново в недейно състояние. В клетките на развитите жлези се появяват мехурчета (вакуоли) с течен восък. Той преминава през порите на восъчните огледалца и в съприкосновение с въздуха се втвърдява и образува върху тях восъчни пластинки, които за разлика от восъка се топят при 71°С. Върху четирите двойки восъчни огледалца се образуват едновременно 8 восъчни люспици. Току-що отделеният восък има бял или бледожълт цвят, но постепенно в резултат на окисляване и в зависимост от степента на примесването му с прашец, клей, кожички и изпражнения от личинките става жълт, червеникав до кафяв.

Наскоро след пълното им развитие дейността на восъкоотделителните жлези бързо намалява. Зиме те са в покой и пчелите не градят. На отгледаните през късна есен и заварените от зимата пчели жлезите не се развиват. След презимуванетопри тези пчели, макар и 7—8-месечни,с настъпването на пролетта восъкоотделителните жлези се доразвиват и восъкоотделянето започва. Пчелите, на които восъкоотделителните жлези през есента са достигнали максимално развитие и след това са престанали да отделят восък, не могат да произвеждат восък на следващата пролет. Восъкоотделителните жлези, които са преустановили отделянето на восък, не могат да се развият вторично през същия сезон и да започнат да отделят восък. Ако в семейството се създадат условия за усилен градеж на пити, може не само да се предизвика отделяне на восък и у по-старите пчели, но и значително да се удължи времето на това отделяне. В този случай развитието на восъкоотделителните жлези става за сметка на мастното тяло. Вторичното развитие на восъкоотделителните жлези ускорява стареенето на организма на пчелите и те след, това лошо зимуват.

Основната причина за бързото развитие на восъкоотделителните жлези е постъпването на нектар в кошера. Пълното развитие на тези жлези и восъкоотделянето са възможни при изобилна беритба, защото само тя осигурява необходимите за работа  на жлезите количества нектар и цветен прашец. Запасите от мед, макар и значителни, са без, голямо значение, За отделянето на восък освен това е необходимо топлина (35°) и свободно място за градеж в гнездото. Едно силно пчелно семейство при благоприятни условия през активния период може да произведе 2—3 и повече килограма восък. При ниска температура (под 15°) при дъждовно и лошо време пчелите отделят малко или съвсем не отделят восък. Пчелите градят само в семейства с майка. В осиротелите семейства отделянето на восък и градежът се преустановяват. С особена строителна енергия се отличават роевете. Лошо градят пчелите в подготвящите се за роене семейства. Следователно отделянето на восък и усиленият градеж на пити в семейството са възможни само през време на добра беритба, когато младите пчели усилено се хранят, за да кърмят личинките, и когато голяма част от тях са заети с преработката на нектара в мед. Част от употребяваната храна се изразходва от пчелите за произвеждането на восък. Със спирането на беритбата восъкоотделянето и строителната дейност на пчелите се преустановяват.