Увод

Да се отглежда едно дете е колкото приятно, толкова и трудно. Ако искате да намалите трудностите и да увеличите приятните преживявания, би следвало да се научите така да отглеждате вашето дете, че то да се развива нормално и да бъде здраво. Написването на тези текстове е продиктувано от желанието да ви помогна в тази насока.Авторският […]

Възпитание

Решаваща роля има възпитаниетоКакво би станало, ако детето не се възпитава? Естествено то няма да загине, но неговото психическо развитие ще се осъществява стихийно, защото ще зависи от случайни въздействия.Възпитанието е сложна дейност, която организира въздействията на социалната среда така, че по най-ефикасен начин да активират и реализират възможностите на детето за развитие.Възпитанието зависи от […]

Психическо развитие и възпитание

Мозък и психикаБез мозък няма психика. Той трябва да бъде достатъчно развит, за да се появи психически живот. Съзряването на мозъка се извършва през индивидуалното развитие на човека. Този процес се влияе изключително благоприятно от навременните и разнообразни въздействия на социалната среда.Главният мозък е съставен от сиво и бяло вещество. Сивото-вещество е изградено от нервни […]

Функционално развитие

ДишанеДетето започва да диша след раждането. Кърмачето диша предимно през носа. Носните кухини са тесни и при възпаление (хрема) лесно се запушват. Това причинява смущения в дишането поради липса на умение да се диша през устата. Гръклянът също е тесен и е постлан с нежна лигавица. При възпаление той лесно отича, което може да доведе […]

Физическо развитие

Развитието на детето разделяме на физическо, функционално и психическо. Физическото развитие се преценява с редица показатели, от които най-важни са ръстът и теглото. РъстПри раждането детето има среден ръст от 50 до 51 см. Колкото е по-малко детето, толкова по-интензивно то нараства на дължина. До края на първата година детето порасла с 25 см и има […]

Развитие и възпитание

Най-характерната особеност на детския организъм е неговата изключителна способност да расте и се развива. Растежът представлява количествено увеличение на размерите и теглото на тялото, а развитието е качествено усъвършенствуване на строежа и функциите на организма.Върху растежа и развитието оказват влияние както наследствените фактори, така и факторите на външната среда. Наследствените качества, получени от родителите, се […]