Физическо развитие

Развитието на детето разделяме на физическо, функционално и психическо. Физическото развитие се преценява с редица показатели, от които най-важни са ръстът и теглото.

 Ръст

При раждането детето има среден ръст от 50 до 51 см. Колкото е по-малко детето, толкова по-интензивно то нараства на дължина. До края на първата година детето порасла с 25 см и има ръст средно около 75 см. До края на третата година то израства с още 18 см и става 93 см, а на 4-годишна възраст достига 100 см. Това са средните стойности за увеличаване на ръста. Нормалните вариации са около 10% под и над средната норма. Така например средната норма за 2-годишното дете е 85 см, а нормалните граници са 8,5 см под и над средната норма или от 77,5 до 92,5 см.

Ръстът не се повлиява от остри заболявания така бързо, както теглото. Но при тежки и продължителни заболявания и при някои заболявания на жлезите с вътрешна секреция могат да се получат силни отклонения от средната норма. При децата до 3-годишна възраст ръстът зависи по-слабо от ръста на родителите. При по-големите деца тази връзка се проявява по-силно. При децата до 3-годишна възраст ръстът зависи главно от условията на живот. Стимулиращо влияние имат хранителните продукти, които съдържат животински белтъчини (месо, яйца, мляко и др.).

Таблица 1

Ръст на децата от 0- до 3-годишна възраст (в сантиметри)

Момчета

Възраст

Момичета

нормални граници

средни стойности

 

средни стойности

нормални граници

47,2— 54,6

50,9

при раждане

50,1

46,3— 53,9

50,0— 59,1

54,5

1 месец

53,8

49,3— 58,3

53,5— 63,3

58,4

2 месеца

57,3

52,5— 62,1

56,0— 66,2

61,1

3 месеца

59,7

54,8— 64,7

58,2— 69,0

63,6

4 месеца

62,0

56,9— 67,1

60,2— 71,3

65,7

5 месеца

64,1

58,0— 69,2

61,0— 73,5

67,7

6 месеца

66,0

60,6— 71,3

63,5— 75,4

69,4

7 месеца

67,7

62,2— 73,1

64,8— 77,0

70,9

8 месеца

69,2

63,6— 74,8

65,8— 78,5

72,2

9 месеца

70,5

64,8—76,2

66,7— 79,6

73,2

10 месеца

71,7

65,8,- 77,5

67,4— 80,7

74,1

11 месеца

72,7

66,7— 78,6

68,3— 81,9

75,1

1 г.

73,8

67,7— 79,8

70,9— 85.3

78,1

1 г. и 3 месеца

77,0

70,6— 83,5

73,4— 88,4

81,0

1 г. и 6 месеца

79,8

73,0— 86,6

75,8— 91,3

83,6

1 г. и 9 месеца

82,4

75,2- 89,5

78,2— 93,9

86,1

2 г.

84,8

77,3— 92,3

80,4— 96,3

88,3

2 г. и 3 месеца

87,0

79,2- 94,8

82,5— 98,4

90,4

2 г. и 6 месеца

89,1

81,0— 97,2

84,5—100,2

92,4

2 г. и 9 месеца

91,0

82,6— 99,4

86,4—101,8

94,1

3 г.

92,8

85,0—101,5

 

Тегло

Средното тегло на детето при раждането е около 3300—3400 г. Нормалното тегло при раждане може да бъде значително по-голямо или по-малко. Около 90% от децата имат тегло при раждането от 2500 до 4300 г. Ако детето при раждането има тегло, по-малко от 2500 г, приемаме, че е недоносено. Има и други показатели за недоносеност, но този е най-важният.

Наддаването на тегло е основен показател, чрез който се ориентираме за нормалното развитие и здравето на детето. Колкото е по-малко детето, толкова по-интензивно наддава на тегло. Изключение от това правят първите 3—5 дни от живота, когато във връзка с приспособяването към извънутробните условия на живот теглото на детето намалява. Интензивното наддаване на тегло у малкото дете се дължи на особеностите в неговата обмяна на веществата. Градивните процеси в организма надвишават значително процесите на разграждане, поради което детето расте твърде бързо както на тегло, така и на ръст.

 

Таблица 2

Тегло на децата от 0- до 3-годншна възраст (в грамове)

Момчета

Възраст

Момичета

нормални граници

средни стойности

 

средни стойности

нормални граници

2500— 4360

3430

при раждане

3290

2510— 4070

2960— 5330

4140

1 месец

3960

2890— 5030

3890— 6800

5340

2 месеца

4960

3520— 6400

4560— 7690

6130

3 месеца

5670

4140— 7210

5160— 8510

6830

4 месеца

6330

4700— 7950

5690— 9240

7470

5 месеца

6920

5200— 8630

6150— 9890

8020

6 месеца

7440

5640— 9240

6550—10470

8510

7 месеца

7900

6010— 9790

6870—10970

8920

8 месеца

8300

6330—10260

7120—11390

9250

9 месеца

8630

6580—10690

7290—11730

9510

10 месеца

8900

6780—11020

7426—12010

9720

11  месеца

9120

6930—11310

7560—12300

9930

1 г.

9330

7070—11590

7990—13120

10550

1 г. и 3 месеца

9960

7520—12400

8490—13940

11220

1 г. и 6 месеца

10630

8040—13220

8980—14670

11830

1 г. и 9 месеца

11240

8530—13960

9460—15320

12390

2 г.

11800

8990—14620

9920—15880

12900

2 г. и 3 месеца

12310

9440—15190

10370—16360

13360

2 г. и 6 месеца

12770

9860—15680

10800—16740

13770

2 г. и 9 месеца

13170

10250—16090

11220—17040

14130

3 г.

13520

10620—16420

Когато се преценява теглото в даден момент, трябва да се имат пред вид теглото при раждане и темпът на наддаване. Ако се установи нормално наддаване, това показва, че детето усвоява достатъчно хранителни вещества и няма основание за съмнения и тревоги. Ако обаче теглото е извън нормата или на долната й граница и детето наддава недостатъчно, тогава има сериозни основания да се обърнете за съвет към лекаря.

Върху теглото на детето оказват влияние както наследствените фактори, така и факторите на външната среда. Но за разлика от ръста, теглото зависи по-силно от факторите на средата и по-специално от храненето. Най-честата причина за недостатъчното наддаване е направилното хранене. Подобряването на хранителния режим обикновено ликвидира това изоставане. Разбира се, трябва да има пред вид, че това изоставане в наддаването на тегло може да се дължи и на някакво заболяване.

Причината за прекомерното изпълняване обикновено е прехранването или неправилното хранене. Обилното хранене с въглехидрати, които се съдържат в сладките и тестените храни, причинява изпълняване на детето. Трябва да се запомни, че прехранените деца се развиват лошо и боледуват често, така както и недохранените. Вашият стремеж трябва да бъде детето да се развива по средните норми за теглото.

Разработени нормативни стойности за теглото на децата в съответствие с техния ръст (табл. 3), които дават възможност да се преценява хармоничното развитие на тялото, независимо от възрастта. Ако ръстът на детето е в нормални граници, тогава за преценка на оптималното тегло може да се използува тази таблица.

Промените в ръста и теглото не вървят паралелно. Обикновено децата наддават на тегло повече през зимните месеци, а израстват по-интензивно през лятото. До 3-годишна възраст децата са склонни повече към напълняване, а от 3 до 6 години — към израстване.

 

Таблица З

Тегло на децата  в сантиметри и грамове в съответствие  с техния  ръст

Момчета

Ръст

Момичета

нормални граници

средно тегло

средно тегло

нормални граници

2600 – 4600

3600

52                   3600

2600 —   4600

3000  – 5400

4200

54                   4200

3000 —   5400

3600 – 6000

4800

56                   4700

3500 —   5900

3800 – 6600

5200                58                   5100

3700 —   6500

4300 – 7100

5700

60                   5500

4100 —   6900

4700 – 7900

6300

62

6000

4400 —   7600

5100 – 8700

6900

64                   6400

4800 —   8000

5500 – 9500

7500

66

7100

5300 —   8900

6100 – 10 100

8100

68

7800

5800 —   9800

0400 – 10 800

8600

70

8500

6300 — 10 700

7000 – 11 400

9200

72

9000

6800 — 11 200

7900 – 12 200

9800

74

9500

7100 — 11 900

7500 – 12 700

10 300

76

10 100

7700 — 12 500

8зоо- 13 100

10 700

78

10 500

8100 — 12 900

8500 – 13 700

11  100

80

10 900

8300 — 13 500

8900 – 14 100

11 500

82

11 300

8500 — 14 100

9100 – 14 700

11 900

84

11 700

8900 — 14 500

9500 – 15 100

12 300

86

12 100

9300 — 14 900

9700 – 15 700

12 700

88

12 500

9500 — 15 500

10 100 – 16 500

13 300

90

13 100

9900 — 16 300

10 300 – 17 500

13 900

92

13 700

10 300 — 17 100

10 700 – 18 700

14 700

94

14 300

10 900 —17 700

10 700 – 19 900

15 300

96

14 900

11 300 -18 500

11 300 – 20 500

15 900

98

15 500

11 500 — 19 500

11 600 – 21 200

16 400

100

16 100

11 900 — 20 300

 

Глава

Като показатели за физическото развитие освен ръста и теглото се използуват някои размери на главата, затварянето на фонтанелата, растежът на зъбите, обиколката на гръдния кош и др. При раждането на детето дължината на главата представлява около 1/4 от дължината на цялото тяло, докато у възрастния човек тя е едва около 1/8. Това показва, че у новороденото дете главата е относително по-голяма, отколкото у възрастния човек. Съществени промени претърпява и съотношението между мозъчния и лицевия дял на черепа. Мозъчният дял на новороденото е по-добре развит, докато лицевият дял е сравнително малък поради недостатъчно развитие на дъвкателния апарат. У новороденото дете отношението на обема на лицевия към мозъчния дял на черепа е 1:6, а у възрастния човек е около 1:2,5.

Обиколката на главата

Обиколката на главата се измерва със сантиметрова лента, която се поставя така, че да обиколи главата в предната част над веждите, а в тилната — в областта на най-изпъкналата част. При раждането детето има средна обиколка на главата 35 см, като до края на първата година тя нараства с 11 см и става 46 см. От 1 до 3-годишна възраст обиколката на главата нараства по-бавно, като се увеличава само с 3 см и на 3 години е 49 см. Нормалните граници се движат около 7% под и над средната норма. Така например, ако едно дете на 6-месечна възраст има средна обиколка 43 см, нормалните граници ще бъдат с около 3 см под и над средната стойност или от 40 до 46 см. Както по-малки, така и по-големи стойности на обиколката на главата могат да бъдат признак на заболяване, което изисква квалифициран лекарски преглед.

Голяма и малка фонтанела.

При раждането на детето костите на черепа не са вкостенени напълно. Непосредствено зад челото на детето, по средата на главата се напипва едно сравнително меко четириъгълно място, което е лишено от кост и се нарича голяма фонтанела. Тя се загражда между теменните и челните кости на главата. Тази фонтанела постепенно намалява и до края на първата година изчезва напълно поради костното съединяване на съседните кости. По-късното затваряне на фонтанелата най-често е признак на рахит. У новороденото дете зад голямата фонтанела понякога може да се напипа и малка фонтанела. Тя има форма на триъгълник и се намира между теменните и тилната кост. Много често по време на раждането тя е вече затворена.

Зъби

Различаваме млечни и постоянни зъби. Млечните зъби са 20. Първите млечни зъби обикновено се появяват на 6-месечна възраст, но това може да стане значително по-късно — на 8, дори и на 10-месечна възраст. Забавянето най-често се дължи на прекаран рахит, но би могло да бъде наследствена иди индивидуална особеност, без да се дължи на заболяване. Първо поникват двата долни средни резци, след това 4 горни резци и после останалите 2 долни резци. След това растат 4 предни кътника, 4 кучешки зъба и накрая 4 задни кътни или всичко 20 зъба. Прерастването на млечните зъби завършва на около 2 години и половина. Броят на млечните зъби, които трябва да има едно дете, определяме, като от възрастта му в месеци изваждаме цифрата 6. Така например едно дете на 12 месеца ще има около 6 зъба.

Гръден  кош

Обиколка на гръдния кош

Обиколката на гръдния кош се измерва със сантиметрова лента: отпред — на нивото на гръдните зърна, а отзад — под долния ъгъл на плешките. По време на раждането детето има обиколка на гръдния кош около 33 см. До края на първата година тя нараства с 14 см и става 47 см. На 3-годишна възраст тази обиколка достига 52 см. Нормалните граници са около 10% под и над средната норма. Така например, ако едно 3-месечно кърмаче има средна обиколка 40 см, долната граница ще бъде 36 см, а говорната — 44 см.

При раждането обиколката на главата е по-голяма от обиколката на гръдния кош. Между 3- и 6-месечна възраст те се изравняват, след което обиколката на гръдния кош става по-голяма.

Формата на гръдния кош

Формата на гръдния кош също се изменя с възрастта. При раждането той е бъчвовиден, тъй като предно-задният и страничният размер не се различават съществено. Ребрата са разположени хоризонтално почти под прав ъгъл с гръбначния стълб. Когато детето започне да се изправя и да ходи, предната част на ребрата се отпуска надолу, а формата на гръдния кош става сплесната поради относителното намаляване на предно-задния размер.

Гръбначният стълб 

Гръбначният стълб  на   кърмачето  е  еластичен  и  подвижен. У новороденото той има една обща дъговидна извивка, изпъкнала назад. На 3-месечна възраст се оформя една шийна извивка напред, на 6—8 месеца — една гръбна извивка назад, а в края на годината — една поясна извивка напред.

Ръцете на кърмачето имат относително по-голяма дължина, а краката — по-малка в сравнение с крайниците на възрастния човек. От всички части на тялото краката израстват най-много.