Развитие и възпитание

Най-характерната особеност на детския организъм е неговата изключителна способност да расте и се развива. Растежът представлява количествено увеличение на размерите и теглото на тялото, а развитието е качествено усъвършенствуване на строежа и функциите на организма.

Върху растежа и развитието оказват влияние както наследствените фактори, така и факторите на външната среда. Наследствените качества, получени от родителите, се проявяват в зависимост от условията, при които, се отглежда детето. Между тях на първо място следва да споменем храненето. Храната доставя градивни вещества за растящия детски организъм и енергия за извършващите се жизнени процеси в него. От хранителните вещества най-важно значение за растежа имат белтъците, които съдържат незаменимите аминокиселини, използуващи се за синтез на собствени белтъци. Най-ценни в това отношение са белтъците на млякото и преди всичко тези, които се съдържат в майчиното мляко, а така също белтъците на месото и яйцата.

Жилището и хигиенната среда оказват влияние върху развитието на детето. Лошите условия на живот могат да забавят развитието. Тежки и продължителни заболявания, прекарани през ранното детство, могат да се отразят неблагоприятно върху развитието през целия живот. Влиянието на различните фактори върху растежа и развитието обикновено се проявява чрез промяна на функционалната активност на жлезите с вътрешна секреция.

Развитието на индивида се означава като онтогенетйчно развитие. То започва в утробата на майката с оплождането на яйцеклетката и завършва при настъпване на полова зрелост около 18—20-годишна възраст, като се разделя на няколко периода.