Увод

Да се отглежда едно дете е колкото приятно, толкова и трудно. Ако искате да намалите трудностите и да увеличите приятните преживявания, би следвало да се научите така да отглеждате вашето дете, че то да се развива нормално и да бъде здраво. Написването на тези текстове е продиктувано от желанието да ви помогна в тази насока.

Авторският колектив се е постарал да обобщи резултатите от 30-годишната научна и практическа дейност на сътрудниците от Института по педиатрия по проблемите на развитието, отглеждането и възпитанието на малкото дете (от раждането до 3-годишна възраст). Използувайки широко богатия съветски опит и опита на другите напреднали страни, у нас беше създадена българска система за отглеждане на малкото дете, в която почти в еднаква степен са застъпени проблемите на храненето, хигиената и възпитанието. Характерни черти на нашата система, изложена тук, са борбата за естествено хранене, индивидуализираното прилагане на хигиенните мероприятия, закаляването и физкултурата и активното възпитание чрез радост.

В първите три глави са изложени общите проблеми на развитието, възпитанието, храненето и хигиената на малкото дете. Те имат за цел да разширят вашите познания по тези въпроси и да ви подпомогнат по-лесно да прилагате конкретните препоръки, дадени в следващите глави.

В четвърта глава са систематизирани някои полезни съвети към бременната във връзка с подготовката й за посрещане на бебето.

Първите четири глави бихте могли спокойно да прочетете по време на бременността. Ако сте изпуснали този период и при завръщане от родилния дом нямате достатъчно време, започнете направо с пета глава, в която са дадени съвети за отглеждане на новороденото. От шеста до десета глава са разгледани последователно грижите за малкото дете през следващите възрастови периоди. Във всяка глава ще намерите необходимите препоръки както за храненето, така и за хигиената и възпитанието. Този начин на изложение има за цел да ви улесни при използуването на темите. Започвайки с пета глава, последователно с израстването на детето следва да се запознаете с текста на следващите глави.

В единадесета глава ще намерите описание на най-честите заболявания на малкото дете. Тя не е написана, за да Ви научи да поставяте самостоятелно диагноза, нито да назначавате лечение. Тя е предназначена преди всичко да насочи вашето внимание върху предпазването от тези заболявания и да ви улесни при навременното установяване на необходимостта от лекарска помощ. В тази глава можете да научите и някои манипулации, които ще се наложи да правите, ако вашето дете заболее.

С тези материали ще постигнете успех в отглеждане на децата, като ще бъдете безплатно  квалифицирани с профилактична и лечебна помощ. В края на темата е даден списък на детските храни и страниците, на които е описано тяхното приготовление. Това ще ви улесни при използуване на данните, отнасящи се до детската кухня.

Настоящата книга е предназначена преди всичко за родителите, които искат да отглеждат децата си с повече знания и умения. Струва ми се, че тя би могла да бъде полезна и за всички, които се занимават с проблемите за отглеждане и възпитание на малкото дете.

В тази секция  вероятно има пропуски,  ние ще бъдем благодарни на всички, които ни изпратят своите критични бележки.