Имунизации

Под понятието имунизация се разбира вкарването в човешки организъм (през устата или чрез инжекции) на ваксини или серуми.Ваксините се изготвят от живи или умъртвени бактерии или вируси, които са загубили болестотворните си свойства, но са запазили имунотворните. Чрез ваксинирането организмът придобива активен имунитет.Серумите съдържат готови имунни антитела. Чрез инжектирането им организмът придобива пасивен имунитет (например […]

Шумът и детето

Неправилно се смята, че малкото дете не е чувствително към шума. Специални изследвания са показали, че силният шум оказва влияние върху сърдечната дейност, артериалното налягане и редица други функции на организма. Голямо значение има нивото на шума и за състоянието на нервната система. Под влияние на шума децата стават неспокойни, раздразнителни, трудно заспиват, спят по-малко […]

Чистотата и детското здраве

Чистотата на жилището трябва строго да се спазва. За почистване на детската стая не трябва да се използува метла. Ако нямате прахосмукачка, почиствайте стаята с влажна кърпа, но не замърсявайте въздуха и не вдигайте прах с метлата. С влажна кърпа се забърсват мебелите, а леглото на детето задължително трябва да се измива ежедневно.Домашните животни пречат […]

Увод в хигиена при бебето

Хигиенните грижи за детето и за средата, която го заобикаля, имат голямо значение за неговото здраве. В сравнение с възрастните малкото дете е много по-чувствително към инфекциите. То се ражда със слаби защитни сили спрямо тях и постепенно, в течение на месеци и години, придобива по естествен или изкуствен начин имунитет срещу редица заболявания. Причинителите […]