Увод в хигиена при бебето

Хигиенните грижи за детето и за средата, която го заобикаля, имат голямо значение за неговото здраве. В сравнение с възрастните малкото дете е много по-чувствително към инфекциите. То се ражда със слаби защитни сили спрямо тях и постепенно, в течение на месеци и години, придобива по естествен или изкуствен начин имунитет срещу редица заболявания. Причинителите на инфекциозните заболявания могат да проникнат в детския организъм през храносмилателната система, през дихателната система, през лигавицата на половите органи, през незарасналата пъпна раничка, през кожата, особено ако нейната цялост е нарушена. Ето защо детето, възрастните, които го обслужват, и всички предмети, до които то има достъп, трябва да бъдат безукорно чисти.

Хигиенните грижи за малкото дете включват и грижи за доброто санитарно състояние на цялата среда, в която то се намира. Редица замърсители на въздуха и водата — тютюнев дим, индустриални газове, газове, отделящи се от транспортните средства, прах, пестициди, инсектициди и много други, са опасни за детето в първите месеци и години от развитието му повече, отколкото за възрастните. Те вредят на детето не само в момента, но понякога се отразяват пагубно върху последващото му развитие.

Шумът е една от характерните за нашето време вредности. Безпощадното натоварване на слуха на детето с дразнения, непосилни понякога и за възрастните, не може да не се отрази върху здравето.

Най-сетне да се отглежда едно дете при добри хигиенни условия означава да се спазва правилен режим на сън и бодърствуване, да се избягват силни отрицателни емоции, да се осигуряват достатъчно движения и престой на открито.