Стенни плочки

Фаянсовите стенни плочки се състоят от бисквит, приготвен от бяла глазура чрез печене, и стъкловиден пласт – глазура, която е нанесена върху бисквита също чрез печене. Глазурата създава истинския ефект на фаянсовите плочки, чрез нея в облицовката може да се постигне най-голямо разнообразие. Ако в глазурната маса се прибави борна киселина, при печенето се получава […]

Допълнителни и помощни материали

Вече сте прочели, че в сградата или в строителния елемент трябва да прониква колкото се може по-малко влага и че водният резервоар трябва да се уплътни отвътре. За да се изпълнят тези изисквания, се прави изолация. За целта ви е необходима покривна мушама със или без пясъчна посипка. Отделните листове може да съедините с битумно […]

Лепене на начупени плочки върху маса или друга повърхност

Добре би било с плочки да застелете някоя маса, дъската на прозореца за цветя или плота на стойката за цветя. Тогава влагата от поливането не ще ги поврежда, а разсипаната пръст ще може лесно да се почиства. За тази работа са подходящи глазирани плочки за стена. Най-съществените им качества са ви познати вече от описанията, […]

Теракотни плочки за вътрешна подова настилка

Повърхността на пода трябва да е устойчива на изтриване и да гарантира сигурност срещу подхлъзване. На открито е необходимо материалът да е мразоустойчив, а площта да има наклон, за да се избегне образуването на локви. Другите, споменати вече основни положения за целта на облицоването с плочки, са и тук в сила. Настилката трябва да предпазва […]

Избор на теракот и фаянс затворени помещения

Облицовката в затворени помещения се отличава принципно от тази на открито, но не се налага да бъде мразоустойчива. Като елемент на украсата тя поема и вътре в сградата същите задачи. Ако на открито трябва да предпазва от дъждовната вода, в помещения като кухни, бани или ниши с душ облицовката трябва да предотвратява проникването на пръски […]

Лепене на плочки на различни повърхности

Има два основни метода или две техники за закрепване на плочките към основата. Различните видове плочки се залепват със строителен разтвор, като фаянсовите могат да се лепят и с лепило. Не във всички случаи е възможно да използвате двете техники. Ако можете да избирате, като любител би трябвало да предпочетете залепването с лепило, тъй като […]

Тухли за иззиждане на прости строителни елементи

При избора на тухли решаващо значение имат техните качества. От плътността, съответно от помпозността на тухлите, произтичат всички останали свойства.По-порьозните /към тях спадат обикновените тухли, тухлите с напречни или надлъжни кухини, решетъчните тухли и главно газобетонните тухли/ са леки и действат топло и звукоизолиращо. Сравнително плътните в тухли /към тях спадат твърдоизпечените и клинкерите/ са […]

Лепила за плочки

Лепилата имат задачата да свържат здраво материалите, в нашия случай плочките, с основата.  При това няма значение, дали площта е хоризонтална или вертикална. При избора на лепилото трябва да се вземат под внимание следните фактори:Равнинни ли са двата материала – основата и плочката?Съществуват ли, макар и най-малки отклонения от равнинност?Грапава ли е основата, каквато е […]