Теракотни плочки за вътрешна подова настилка

Повърхността на пода трябва да е устойчива на изтриване и да гарантира сигурност срещу подхлъзване. На открито е необходимо материалът да е мразоустойчив, а площта да има наклон, за да се избегне образуването на локви. Другите, споменати вече основни положения за целта на облицоването с плочки, са и тук в сила. Настилката трябва да предпазва носещата основа – пода, но същевременно и естетически да го оформя. Такъв под се износва по-трудно. В жилищни помещения обаче това качество играе второстепенна роля.

Най-често се употребяват неглазирани теракотни плочки с различни форми и размери. Благодарение на сравнително малката си порьозност те и без глазура са водоотблъскващи. Както вече казахме, подовете покрити с плочки, са особено подходящи за мокри помещения, т. е. специално за бани, ниши за душ,

тоалетни и кухни. Освен това, ръководейки се от тези съображения, можем да стигнем до редица други идеи. Подът на балкона, на лоджията, на градинската беседка или на вилата, на някое помещение в мазето или пералнята заслужава да бъде настлан с плочки. Ако е в стил с оформлението на къщата или ако е целесъобразно /както например при стълбите за мазето/, стъпалата на стълбите могат да се облицоват с неглазирани плочки.

Както ще посочим по-късно с плочки могат да се покрият и само части от пода, но за разлика от стените препоръчително е да се застила подът на цялото помещение.

Подът на дневната не би трябвало да покривате с керамични плочки, защото в такъв случай няма да разкрасявате, а ще загрозявате и ще нарушите уюта. Трябва само да имате предвид, че теракотата е добър проводник на топлина, следователно не задържа топлината и поради това помещението ви ще бъде винаги студено.

При подовете трябва да се съобрази че в повечето случаи за изложени на влияние на влага и вода и едновременно да имат красив вид. Освен глазирани фаянсови плочки можете да използвате и глазирани подови плочки. Но мислете винаги за опасността от подхлъзване, т.е. не ги употребявайте например никога на открито. Вкъщи, където няма да се мокрят, можете да рискувате. Друга възможност да ги употребите е в банята, където едва ли ще влезете с обувки. Не ви съветвам да ги поставите в кухнята.

За настилка на подове на открито и на алеи могат да се използуват всякакъв вид неглазирани плочи освен терацо. Тяхната шлифована повърхност създава опасност от подхлъзване. Тук също е в сила основното правило – не застилайте с плочки единствено заради това, че разполагате с тях. Хармонията с околната среда трябва винаги да се запазва.