Любителят-бояджия може да намери в специализираните магазини главно туткални, варови, циментови, силикатни, латексни, блажни, алкидни, нитроцелулозни и двукомпонентни бои. Боята избираме според предназначението й, например за външно или вътрешно боядисване. Съответни указания ще намерим в следващите глави. Ако в нещо се съмняваме, съветваме се с прода-вача-специалист.

Туткални бои - Бои във воден разтвор

Туткалните бои съдържат като свързващо вещество туткал. Те се приготвят във водна гъста маса и изсъхват вследствие изпаряването на водата. Замазката с туткални бои под влиянието на влагата се размеква, подпухва и загубва устойчивостта си. Съдържащата се в тях вода може да причини образуване на плесен и мухъл. Затова туткалните бои се употребяват по възможност […]

Варови бои

Варовите бои се приготовляват лесно. Свързващото вещество е варно мляко. Втвърдяването на варовите бои се дължи на химичен процес, за които са необходими време и влага. Намазката с варови бои за разлика от тази с туткални бои не подпухва, не плесенясва и не мухлясва. Заради антисептичните й свойства често се използува за складове за хранителни […]