Когато посещавате дворци, крепости и музеи, навсякъде виждате изпечени от глина плочки, със или без глазура. Следователно керамичните плочки спадат към най-старите строителни материали. От археологически разкопки се вижда, че още преди нашето летоброене са се правили стенни мозайки от цветни керамични плочки.
Както бе казано в предните теми , съществуват и други строителни материали, които не са от печена глина, но които също се използват за облицоване на стени или подове. Наричаме ги просто плочки.

Стенни плочки

Фаянсовите стенни плочки се състоят от бисквит, приготвен от бяла глазура чрез печене, и стъкловиден пласт – глазура, която е нанесена върху бисквита също чрез печене. Глазурата създава истинския ефект на фаянсовите плочки, чрез нея в облицовката може да се постигне най-голямо разнообразие. Ако в глазурната маса се прибави борна киселина, при печенето се получава […]