Хранителни вещества на пчелите

За да могат да живеят, да работят и да се размножават, пчелите трябва да се хранят с храна, в състава на която да влизат трите основни хранителни вещества — белтъчини, въглехидрати и мастни вещества. Освен това за храненето на пчелите са необходими още витамини и минерални соли.

Най-същественото вещество от тялото на пчелите са белтъчините. Те са строителното вещество на организма, необходимо за изграждането на тялото, за възстановяване на постоянно разрушаваните при работата органи, като материал за изработване на различните вещества, които се отделят от различните жлези на пчелите.

Богатите на белтъчини храни са необходими на пчелите, особено по време на усиленото отглеждане на пило и произвеждането на восък.

Въглехидратите влизат в състава на храната и на телесните запаси (захари, нишесте, гдикоген и др.), която се изразходва главно за получаване на топлина и мускулна енергия. Особено много въглехидрати са необходими по време на летенето на пчелите.

Мастните вещества, както и въглехидратите се изразходват за получаването на топлинна и мускулна енергия. Те се складират в мастното тяло на пчелата като запасни хранителни вещества.

Витамините регулират нормалната жизнена дейност на пчелата. Минералните вещества са необходими за живота и растежа на пчелите.

Основните източници на всички тези хранителни вещества за пчелата са цветният прашец и нектарът. Водата влиза в състава на тъканите на пчелата и е необходима при различните Реакции в организма (хидролиза, разлагане на по-висшите химични- съединения, йонизация и др.).