Мирисната (одорипарната) или насоновата жлеза

Мирисната (одорипарната), или насоновата жлеза се намира на предната страна на последното коремно членче у майката и работничките. Тя може да се види лесно като бяло петънце при трепкащите с крилца на входа- пчели, щом те подбият надолу крайчеца на повдигнатото си коремче. Секретът на тази жлеза има голямо значение за живота и общуването на пчелите. Те са много чувствителни към миризмата на този орган на пчелите от своето и чуждите семейства. Те я долавят и на твърде голямо разстояние. Отделяната от насоновата жлеза миризма е специфична за пчелите от всяко отделно пчелно семейство и затова я различават добре при своите и чуждите пчели. Мирисната жлеза служи на пчелите за намиране източника на храната, за намиране на собственото жилище и за разпознаване на чуждите пчели. Когато пчелата приповдигне своето коремче и измъкне неговия край, започва да се изпарява секретът от показалата се жлеза и чрез размахването на крилете тя разпространява надалеч неговата миризма. Особено голям брой пчели правят това при влизането на роя в новото жилище Така те означават новото място, където пчелите от роя трябва да се съберат.