Мед и цветен прашец

Медът и цветният прашец в кошера съставляват хранителните запаси на пчелното семейство. Нормалното развитие на едно семейство може да се осигури само ако кошерът има достатъчни количества мед и прашец. Установено е, че едно силно семейство изразходва през периода на развитието си от втората половина на април до средата на юни) към 30 кг мед; през време на работата на пчелите за медосбора (втората половина на юни и юли) — 45 кг; през периода на есенното отглеждане . на пчели, с които ще зазими семейството (август, септември) – 12 кг; през периода на относителния зимен покой (октомври до средата на април) — 8 кг, или всичко — 95 кг. През димните месеци без пило консумацията на мед е твърде малка (за октомври, ноември, декември, януари и февруари) – – около 5—6 кг.

За нормалното съществуване на пчелите е необходима и вода. Самото тяло на пчелата съдържа голям процент вода -в мускулатурата 75,8%, в кръвта й над 80%. Пчелата губи постоянно вода при обмяната на веществата.