Биберон залъгалка

Сукането е свързано с приятни усещания за бебето. Затова кърмачетата извършват спонтанни смукателни движения. С това се обяснява и лошият навик да си смучат пръстите. Смукането допринася за успокояване и по-бързо заспиване на детето. Затова често му се дава да смуче биберон-залъгалка. Какво е мнението на лекаря?

От хигиенна гледна точка смукането на биберон-залъгалка е неиздържано. Детето постояно го изпуска от устата си. При падането той се замърсява, а да се изварява след всяко падане е невъзможно. Това крие опасност детето да заболее от стомашно-чревни или други заболявания. Но най-голямата неприятност, която биберонът-залъгалка предизвиква, е промяната в челюстите. Продължителното използуване на биберон-залъгалка довежда до деформация на горната челюст. Получава се хлътване на мекото и на твърдото небце. Това хлътване предизвиква стесняване на горната челюст в задната и изпъкване в предната й част.

Неблагоприятно е отражението на биберона и върху психическото развитие на детето. Отдало се на удоволствието от смукането на биберона, то не възприема достатъчно добре въздействията на околната среда. А тези въздействия стимулират неговото психическо развитие.

Грешка ще направите, ако детето е спокойно, а вие му дадете да смуче биберон-залъгалка. По-трудно е при неспокойните и плачливи деца. Не ги оставяйте дълго време сами без играчки. За тях са необходими повече нежност и приятни въздействия. Всички деца се нуждаят от гальовен говор, интересни занимания с играчки, пеене на песнички и други въздействия, които ги успокояват. До биберон-залъгалка не бива да се прибягва с лека ръка.