Free energy generator с магнит

В този клип се вижда как реално може да се произвежда електричество, без нужда на енергийни източници като уран, вятър, слънчева енергия и други. Тук се използва единствено силата на магнитното поле.