Музиката започва там, където думите свършват!

Моя Русия - Ярослава

Реки, морета, океани и поля,
Планини могъщи, снегове и ветрове енергични.
Това е безкрайна, това е родна земя!
Това е нашият край и нашия рай!
Това е Русия!

Денис Майданов - Родина

Ний, разбира се, сме за мир
Но кой ще каже, че няма война?
Покажете ми ги тез,
Ненормален процент...
И нарушен е пунктира,
Но ний нямаме вина
През цялото време сме край тез,
Червените линии и черти...

Денис Майданов - Жена

Болката моя как с ръка сне от мен, когато вече не можех да търпя.
И крилото свое мълчайки ми даде, когато вече не можех да летя.
Ако вече не можех да дишам, ти вдъхваше в мен пролетта.
И ако вярата продължавах да губя, то вярвах единствено в теб.