Free energy generator с магнит

В този клип се вижда как реално може да се произвежда електричество, без нужда на енергийни източници като уран, вятър, слънчева енергия и други. Тук се използва единствено силата на магнитното поле.

Вентилатор, работещ без захвалване

Технологиите на Тесла, открити от него преди 100 години, сега за зад ъгъла. Този вентилатор показва как може да работи електродвигател, който може да се задвижва посредством магнетизъм.

Въртяща се монета

Защо металното тяло толкова продължително се върти? Тайната се крие в неговата форма и формата на основата. Ако забелязвате основата е леко изпъкнала. При завъртане тялото се движи в кръг....

Перпетуум мобиле с магнетизъм

Върху зеленото колело са поставени множество магнити, магнитното поле на които е в една посока. Пред колелото с магнити се поставя магнитна пръчка. Малките магнитчета на колелото са така поставени, че от едната страна на пръчката, се превличат, а от другата страна се отблъскват.