Български народни приказки. Четене онлайн приказки от една страхотна колекция, която ще Ви изправи в чудния приказен свят на магьосници, зли вещици..

Наказаната лисана

Един селянин возил за село пълна каруца с негасена вар. Зърнало го едно младо гардже: помислило, че кара сирене, спуснало се и грабнало една голяма бучка. Отнесло я в старото гнездо радостно и гордо от сполуката. Старата гарга, майка му, като го видяла, потупала го с крилото си и рекла: — Бра-бра-браво! Само че това […]