Как да се предпазим от химичните препарати, прилагани в селското стопанство

В селското стопанство през последните десетилетия нарасна употребата на химичните препарати. Използуването на силно отровни вещества за борба срещу различните неприятели и болести по растенията предизвиква силното недоволство на учените. Лекари физиолози и диетолози поставиха под съмнение разумността да се консумира сурова храна и на първо място плодове и зеленчуци. Заплахата за здравето на човека наложи да се търсят ефикасни начини за предпазване от вредните вещества, попаднали в плодовете и зеленчуците.

Установено е, че отровните химични вещества, използувани в селското стопанство, се натрупват в месестата част на плодовете и зеленчуците, но не влияят на ензимите и на хранителните вещества в клетъчния сок.

При пресуването на плодовете и зеленчуците за получаване на сокове месестата част, в която остават отровните вещества, се изхвърля. Такъв сок съдържа всички необходими ензими и хранителни вещества, но вече без вредните за човешкия организъм съставки. Този начин на използуване на плодовете и зеленчуците е най-правилният, за отстраняване на остатъците от препаратите за растителна защита в тях. Най-добре е, разбира се, да се използуват продукти, които не са пръскани с химични вещества.

Такива продукти не се намират лесно. Дори в личното стопанство, където овощните дървета са не повече от 8-10, а зеленчукът заема леха две, се внасят малки количества химични препарати.

Съществуват и други начини за намаляване влиянието на химичната отрова.

Много специалисти в областта на растителната защита потвърдиха, че остатъчните количества пестициди в плодовете и зеленчуците са в зависимост от различната прилепителна способност на препаратите, както и от абсорбционните свойства на екзокарпа (епидермиса) на плодовете. Две измивания с течаща вода отстраняват 90% от пиримикарба, 79% от карбендазима и 50% от фазалона. Степента на измиване на тези пестициди зависи донякъде и от овощния вид. При ябълките и крушите тя е различна в сравнение с прасковата или черешата. При йродължително обилно миене на плодовете и зеленчуците пестицидите се отстраняват по-пълно. Като се премахне кожицата на плодовете, вредните вещества се отстраняват до голяма степен. Кулинарната преработка на ястията, пастьоризацията на соковете и стери-лизацията на компотите показват, че при по-високи температури устойчивостта на пестицидите е ниска.