Накратко за плодовете и зеленчуците

Човекът е използувал плодовете и зеленчуците за храна и като лечебно средство още със зараждането на човешкия род. От древни времена той се е интересувал от ползата, която му носи тази ценна храна и е търсил начини да я съхранява за по-дълго време през годината. Знанията му по тези въпроси непрекъснато се задълбочават и попълват. На съвременния човек са известни ценните хранителни качества на редица плодове и зеленчуци.

Големите открития в науката през първите едно-две десетилетия на нашия век изменят представата за ролята на хранителните продукти. През 1912 г. полският учен Казимир Функ откри витамин Б! и сложи началото на витаминната азбука. Малко по-късно се изясняват химичният състав и физиологичната роля на витамините. Установява се и ролята на минералните вещества, участвуващи в много физиологични процеси на организмите.

Тези постижения на науката утвърждават вековната слава на плодовете и зеленчуците, доказват голямото им значение за живота и за здравето на хората. Динамичното време, в което живеем, довежда до умора, особено при хора, чиято работа е напрегната. Много от тях се опитват да отстранят проявите й, като употребяват възбуждащи средства. Кафето, чаят, кока-колата, цигарите се смятат за незаменими средства за възстановяване на силите, като нещо напълно естествено при съвременния начин на живот. Все по-често се търсят бързодействуващи медикаменти. Всички те обаче не отстраняват умственото и физическото натоварване. Важните за човешкия организъм вещества, които предоставят пресните плодове и продукти, не може да се заменят с изкуствени стимулатори. При всяко лекуване много по-резултатно е да се мобилизират естествените защитни сили, а едно от най-ефикасните средства за това е подходящият режим на хранене с най-рационално използуване на плодовете и зеленчуците.