Подготовка за поставяне на тапети или измазване на стените

Преди да нанесем боята или тапетите

Материалите и инструментите са приготвени, по-малките мебели са изнесени от стаята, тежките мебели са преместени в средата на стаята и са покрити с фолио или амбалажна хартия. Ако се сложи парче кожа под краката на гардероба, той по-лесно ще се премести. Пред вратата поставяме влажна кърпа за избърсване на обувките, за да не се замърсява излишно останалата част от жилището. Ако се налага да минаваме през някоя от съседните стаи, правим пътечка от стари вестници или фолио. След всичко това снемаме лампата, но преди това изваждаме спускаме предпазителите! Преди да започнете работа по тавана и стените, отстранете всички пирони и кукички, които няма да се използуват повече. Обикновено остават дупки, които трябва да се запълнят. Тази предварителна обработка на основата е необходима, ако искате да постигнете желания резултат. Ако сега си спестите този труд, по-късно ще употребите двойно и тройно по-големи усилия за:

  • Гипс-хоросанова мазилка
  • Варо-пясъчна мазилка
  • Варо-цименто-пясъчна мазилка
  • Цименто-пясъчна мазилка
  • Бетон

отстраняване на появилите се дефекти, а също и висококачествени и скъпи материали. По принцип преди нанасянето на боята или на тапетите върху повърхността не бива да има нищо, което може да попречи на сцеплението или да разруши покритието боя. Затова всяка основа със силно ерозирана или ронлива мазилка, с избила влага, ръжда или покрита с мухъл или плесен или солни петна е негодна за боядисване.