Върху какво може да се лепят тапети. Подготовка за лепене

Както при боядисването, така и при поставянето на тапети трябва да се работи върху добра основа. Затова е важно, преди да започнете поставянето на тапетите, добре да огледате стените и тавана. Най-важните условия за всички видове тапети са: Основата трябва да бъде здрава, гладка (т.е. без неравности), суха и с добра попиваемост. Това изисква:

  1. Мазилката да се почисти от стари туткални бои и остатъци от тапети. Лепенето на нови тапети върху стари, макар и да изглеждат запазени, не се препоръчва. Вследствие влажността на лепилото старият тапет се отлепва от стената или върху новия се появяват петна, тъй като лепилото е разтворило някои пигменти.
  2. Не отлепяйте старите тапети сухи, а ги навлажнете добре и ги отстранете с шпатула (внимавайте да не повредите мазилката). След отстраняване на старите тапети основата трябва да се измие добре.
  3. Пукнатини и дупки в мазилката трябва да се запушват преди поставянето на тапетите.
  4. Изключение правят поради естеството си тапетите с метално фолио, стъкленовлакнестите и структурните тапети. С тези тапети могат да се покрият малки дефекти.
  5. Току-що измазани части от мазилката трябва предварително да се обработят грижливо с течна макулатура.
  6. Попиваемостта на основата трябва да позволява водата от лепилото да се поеме за 1 до З часа. Това е особено важно за тапетите с метално фолио, които не пропускат влагата. По тази причина в много редки случаи като основа може да служи покритие с блажни бои.
  7. Ако повърхността е влажна, по-късно се появяват грозни тъмни петна от плесен върху тапета. При тапети с метално фолио може да се образува дори ръжда. Само сухата основа е в състояние да попие съдържащата се в лепилото вода.
  8. Петната по тапетите от стари и различни бои, сажди, ръжда, мазнини, нагар от пушек трябва предварително да се почистят. Само тапети с метално фолио може да покрият тези места при условие, че те имат съответната попиваемост.
  9. Неравните места в мазилката, особено ръбове или фуги между панелите, трябва да се шпакловат. Само структурните тапети са в състояние да покрият някои малки неравности. Но особено ясно изпъкват дефекти от този род при тапетите с метално фолио, тъй като на тези места те отразяват светлината под друг ъгъл.
  10. Дървени или дъсчени стени трябва да се покрият най-напред с платнени или стъкленовлакнести тапети. Препоръчваме ви да използувате тапети от смес стъкло и коприна, тъй като след това няма да е необходимо допълнителна обработка на основата.