Подготовка за поставяне на тапети или измазване на стените

Преди да нанесем боята или тапетите

Материалите и инструментите са приготвени, по-малките мебели са изнесени от стаята, тежките мебели са преместени в средата на стаята и са покрити с фолио или амбалажна хартия. Ако се сложи парче кожа под краката на гардероба, той по-лесно ще се премести. Пред вратата поставяме влажна кърпа за избърсване на обувките, за да не се замърсява излишно останалата част от жилището. Ако се налага да минаваме през някоя от съседните стаи, правим пътечка от стари вестници или фолио. След всичко това снемаме лампата, но преди това изваждаме спускаме предпазителите! Преди да започнете работа по тавана и стените, отстранете всички пирони и кукички, които няма да се използуват повече. Обикновено остават дупки, които трябва да се запълнят.

Върху какво може да се лепят тапети. Подготовка за лепене

Както при боядисването, така и при поставянето на тапети трябва да се работи върху добра основа. Затова е важно, преди да започнете поставянето на тапетите, добре да огледате стените и тавана. Най-важните условия за всички видове тапети са: Основата трябва да бъде здрава, гладка (т.е. без неравности), суха и с добра попиваемост. Това изисква:

  1. Мазилката да се почисти от стари туткални бои и остатъци от тапети. Лепенето на нови тапети върху стари, макар и да изглеждат запазени, не се препоръчва. Вследствие влажността на лепилото старият тапет се отлепва от стената или върху новия се появяват петна, тъй като лепилото е разтворило някои пигменти.
  2. Не отлепяйте старите тапети сухи, а ги навлажнете добре и ги отстранете с шпатула (внимавайте да не повредите мазилката). След отстраняване на старите тапети основата трябва да се измие добре.