Информационен сайт – в процес на изграждане

Нискоенергийни сглобяеми къщи със SIP панели. Възможно ли е?

В предната тема разгледахме изолацията при SIP панелите, с сега ще се спрем на някои детайли в изработката им на панелите и изолациите, както и често срещани грешни твърдения в интернет.

Едно от най-важните неща при монтирането на изолациите, е че между нея и стената не трябва да има празни пространства или кухини. Целта на изолацията е ясна – поставяне на материал с малка топлинна проводимост, която предотвратява изстиване или нагряване на стените. За да се спази обаче това условие, трябва да изолацията да бъде плътно поставена до стената. Ако има празнини, кухини те ще окажат влияние защото въздуха има по-голяма топлина проводимост от колкото изолацията. Друг проблем е, че ако изолацията е външна и има такива грешки при наличие на вятър тези пространства ще започнат да се разширяват. Втория проблем, който е свързан отново с климата, е че ако вали силен дъжд, празните пространства може да започнат да се пълнят с вода. По принцип правилното монтиране на изолацията изисква поставяне на такива, материали, които предпазват от навлизане на вода. Понякога тези материали не са достатъчни и при определени условия, отново навлиза вода. Ако изолацията е плътно залепена за стената, водата няма къде да се задържи и не може да навлезе. Но проблема се получава, ако има кухини. Тогава те започват да се пълня с вода. След това тази влага трудно може да напусне изолацията, защото материалите, които трябва да я спират да навлезе, в този случая я спират и да излезе. Всички до сега казани думи, намаляват качествата на монтираната изолация, а сега ще разгледаме някои рекламно материали на производителите на SIP панелите.

[quote2 type="medium" align="left"]

1„Изработката на панелите се извършва във високотехнологични заводи за да допринесе за тяхното качество. За да липсват кухини, изолацията се използва пресоване и залепяне на панелите и изолацията, в следствие на което не се получават такива.

2 „За да се запазят свойствата на изолацията тя трябва да се предпази от различни климатици влияние. Когато е затворена във панелите, реално тя не може да бъде засегната по никакъв начин. ”

[/quote2]

Всичко казано по-горе е добре, но има други проблеми, които оказват влияние на изолацията. Например SIP панелите пропускат влага, но с малки количества. Когато къщата е на 15-20 години влагата, която е преминала през панелите вече е значителна. Тя започва да поврежда както изолацията така и самите панели, от които се формират стените на къщата. Канадската технология е така устроена, че не позволява подменяне на панели при евентуални проблеми.

Как може да се решат тези проблеми при използване на други технологии? Другите строителни технологии на сглобяеми къщи не изисква ползване на такива панели, а съвсем различни материали, които нямат проблеми с влагата. Например каменната вата, е лидер сред изолациите. Тя дори и да се намокри, след като изсъхне нейни всички качества се запазват. Тя е изградена от магмена скала, поради което влагата не може да и влияе или да е унищожи по такъв начин, както действа на стиропора.