Информационен сайт – в процес на изграждане

Метални халета

Ние изграждаме метални халета с термопанели. Халетата и сглобяемите къщи, които изграждаме са посредством единична технология, която се нарича скелетно гредова. Тя се състои от множество греди, които предварително са изчислени и проектирани от нашите инженер конструктори. С тази технология могат да се реализират халета, къщи и складове, които нямат ограничение по отношение на размера си. При халета с различни площи, се проектира конструкция, на която металните профили да различни размери и сечения. Изграждането на хеле е по-лесно и от това на къща защото липсват довършителни работи при външните стени, топлоизолацията изолацията, която трябва да се посегне е на по-ниско ниво от тази на къща. От всички гледни точки, при къщата се цели постигане на комфорт за живеене, които в едно хале липсва. Нашата фирма е специалист в проектирането на всякакъв вид сгради.