Информационен сайт – в процес на изграждане

Какво означава нискоенергийни къщи

Нискоенергийни къщи

В интернет пространство вече е пълно с това название на жилищни къщи, но все още има доста хора които не са наясно какво точно се има предвид под понятието нискоенергийни. Напълно възможно е ако търсите проекти на къщи или други подобни да се натъкване на този тип. Това е напълно нормално, защото този тип жилища се появиха в напредналите държави продиктувано от нуждата да се намали потреблението на енергия за да се използват по-малко енергийни ресурси. Но тук в България, като една по-изостанала страна, те се появиха за да може всяко семейство на намали разходите си за отопление. Сега ще обясним кои жилища са нискоенергийни?

С какви материали се изграждат нискоенергийните жилища

Вероятно сте малко объркани и не може да откриете точната разлика межди нискоенергийни и сглобяеми? Тази вина е не Ваша, а се дължи на това, че в повечето сайтове тези две думи се използват като синонимно. Други синоними на нискоенергийни, които може да намерите са Дървени къщи, канадска технология, канадски дом, американски къщи.. Общото между всички тях е че спадат към определен клас сгради, наречени сухо строителство, а това че са известни повече под названието сглобяеми, е защото това е тяхното търговско наименование. Всички тези думи, които изброихме, силно казано е че те са синоними. Те имат какво общи така и различни черти, някои от тях могат по-лесно да бъдат изградени като нискоенергийни а други доста по-трудно. Споменахме изградени като, реално всяка една сграда може да бъде нискоенергийна, при използване на необходимите материали и правилното им инсталиране. За да бъде една сграда с по-малко разходи за отопление то тя трябва да има нужната за това изолация. Добре познаваме нашите жилища и липсата на такава до какви температури може да доведе. При сглобяемите къщи основната разлика е , че не се ползват познатите материали като тухли и бетон. Тяхната концепция, се състои в това да се заменят най-често ползваните материали с други, при което освен че строителството ще бъде по-бързо и получените резултати е бъдат по-добри. Един от тези материали които се ползват е дървото. Избора на всеки материал е свързан с това, той да може да покрие съвременните изисквания на сградите за устойчивост и неподатливост от различни климатични условия. Също така материала който ще се ползва, трябва да може да преживее десетки години. дървото е материал, който покрива тези качества…

За да бъде една града нискоенергийна няма значение какво се дали се изгражда от бетон тухли или дърво.

Нискоенергийната къщи има

  • външна изолация от стиропир
  • вътрешна изолация от каменна вата
  • допълнителна изолация на пода и тавана
  • дограми на които нямат въздух във стъклопакета или са специален газ, който е прозрачен и има по-ниска топлопроводимост

Всичко останало, дали е сглобяема ли монолитна дори и панелна са празни приказки :)