Флуатиране на мазилката

Флуатирането на мазилката е желателно, ако трябва да се неутрализират алкално реагиращи основи, например прясно измазани с варов разтвор места, ако е необходимо да се заздравят ронещи се места или да се премахнат петна от плесен или гъбички. Също и силно опушените части от тавана или стените трябва да се флуатират два-три пъти преди боядисване.

В търговията се предлагат течни и твърди флуати. За правилната им употреба прочетете специалните упътвания, за да разберете как да работите правилно с тях. Флуатните разтвори се нанасят с кръгла или плоска четка. По време на флуатирането се забелязва кипене върху повърхността на мазилката вследствие образуването на газове. Флуатирането се повтаря, докато кипенето престане. След изсъхване несвързаните остатъци от флуата се отстраняват, като мазилката се измие с вода. След това основата отново трябва да изсъхне добре, особено ако се нанасят блажни или алкидни бои. Внимавайте да не попаднат пръски от флуат върху прозорци, стъкла, политури, лакови покрития, керамика — кахлени или фаянсови плочки.

  • Флуатите са отровни и разяждат. Не бива да попадат в детски ръце!
  • По време на работа не яжте и не пушете!
  • Пазете очите и ръцете си, като използвате   предпазни   очила   и гумени ръкавици!
  • Проветрете   добре   помещението!

Вещества като катран, мазнини, химически молив и др., които избиват през пласта боя, трябва да се изолират. За разлика от флуатирането тук се нанася само на съответните места неразтворим след изсъхването си междинен пласт. Той предотвратява избиването на вредните вещества. Във влажни помещения и там, където се образува пара, този метод не може да се приложи. Така основата няма да може да „диша”.