Любителят-бояджия може да намери в специализираните магазини главно туткални, варови, циментови, силикатни, латексни, блажни, алкидни, нитроцелулозни и двукомпонентни бои. Боята избираме според предназначението й, например за външно или вътрешно боядисване. Съответни указания ще намерим в следващите глави. Ако в нещо се съмняваме, съветваме се с прода-вача-специалист.

Туткални бои - Бои във воден разтвор

Туткалните бои съдържат като свързващо вещество туткал. Те се приготвят във водна гъста маса и изсъхват вследствие изпаряването на водата. Замазката с туткални бои под влиянието на влагата се размеква, подпухва и загубва устойчивостта си. Съдържащата се в тях вода може да причини образуване на плесен и мухъл. Затова туткалните бои се употребяват по възможност порядко и само в сухи помещения и при пореста основа. Туткалните бои се отстраняват без остатък с вода.

Качество на покритието: Устойчиво на изтриване, не пречи на дишането на стената, матово.

Приложение: Боядисване на стени и тавани в сухи вътрешни помещения, коридори, преддверия.

Варови бои

Варовите бои се приготовляват лесно. Свързващото вещество е варно мляко. Втвърдяването на варовите бои се дължи на химичен процес, за които са необходими време и влага. Намазката с варови бои за разлика от тази с туткални бои не подпухва, не плесенясва и не мухлясва. Заради антисептичните й свойства често се използува за складове за хранителни продукти и обори. Тъй като се разяжда от индустриалния дим, не е подходяща за външно боядисване в индустриални области и големи градове.

Качество на покритието: Устойчиво на атмосферни влияния, на изтриване, не пречи на дишането.

Приложение:

Влажни помещения, перални, килери, обори, избени помещения, гаражи, фасади.

Начин на приготовление и работа:

Варовите бои приготвяме сами. Разбъркваме добре бяла вар най-напред с малко, а после с повече вода, докато се получи рядко варно мляко. За оцветяване се използуват само земни пигменти, като охра, умбра, теради сиена, желязно оксидно червено, жълто и черно, хромово зелено или така наречените вароустой-чиви пигменти.