Кога трябва да се боядисва – температура, влажност и други

Външните боядисвания с предварителна обработка на основата се извършват при сухо време и температура на въздуха над 5° С, а най-добре при 20° С. Изключения правят варовите и циментовите бои, които се свързват с основата особено добре при влажно време (не дъждовно) и температура над 0° С. За ранна есен трябва да

се заплануват боядисванията против ръжда и на дървени обекти на открито, тъй като тогава може да се разчита на по-дълъг период сухо време. При дъжд, мъгла и утринна роса не бива да се боядисва, както и при силно слънце.

Боядисването в помещенията също трябва да се запланува навреме. Тук решаващ фактор не е атмосферното влияние, а необходимото време за работа и съхнене. Времето за съхнене между отделните пластове боя не бива да е твърде кратко. Това е особено от значение при боядисване на подове.