Боядисване върху стари пластове боя или слой

Често не можем да определим какви бои е нанесено на старото покритие на мазилка, дърво и метал. Старото покритие трябва да се отстрани изцяло, ако боята се лющи или върху повърхността са избили вредни вещества. Ако покритието е все още лъскаво, трябва да се разграпави. По този начин се осигурява сцеплението на новия пласт боя. Повърхността се разграпавява с шкурка или като се измие с амонячен разтвор /около 3% във вода/. Добре е след това да се изплакне с топла вода. Цоклите могат да се измият и с по-силни препарати, а след това непременно да се изплакнат с чиста вода. Внимавайте! Посочените препарати разяждат, пазете си очите! Проветрявайте стаите добре! Пазете пода от пръски.

Отстраняване на стари пластове боя

Стари покрития с туткални бои се измиват с четка. Най-напред се намокрят около 2ст2от стената и се оставят да се размекне боята. Тънките пластове могат да се отстранят лесно с няколко измивания, по-дебелите се отстраняват внимателно с шпатула и се измиват накрая с вода. Не забравяйте да покриете пода и мебелите.

Ако ще се нанася боя върху стена с хартиени тапети, те трябва да се отлепят изцяло, след това плоскостта да се измие добре и да се подготви за боядисване, както мазилката. Върху стъкленовлакнести тапети може да се нанасят бои. Това се отнася също и за пластмасови плоскоти, ако съответно се подготвят за боядисването.

Основна предпоставка за нанасянето на боите все пак си остава безупречното сцепление върху основата.

Ако боята е започнала вече да се лющи и се държи слабо върху основата, трябва да се изстърже с шпатула, а след това основата се шлайфа с шкурка. Все още здрави, но тук там напукани покрития с блажна или алкидна боя се отстраняват с разтварящи химикали или алкални препарати. Тези препарати се нанасят според указанията на производителя. Работи се с четка или шпатула. След като намазаната повърхност престои известно време, боята започва да се набръчква и се отстранява лесно, шпатула. При употреба на разтварящи химикали е необходимо повърхността да се измие допълнително с разтворител. Употребата на алкални препарати изисква неколкократно измиване с вода и неутрализация със слаб разтвор оцетна киселина. Затова употребата на разтварящи химикали е по-проста и почти не поврежда основата.

  • При боравене с химикалите спазвайте точно указаните предпазни мерки!
  • Ако старото покритие не може да се разтвори с химикал, то трябва да се изгори. За целта се използва бензинова лампа. Внимавайте да не предизвикате пожар! Този метод не е подходящ за хоросанови мазилки, тъй като топлинното въздействие води до образуването на пукнатини в мазилката.
  • Също и тьнкостенни метални части не могат да се обработват по този начин, тъй като се деформират под въздействието на топлината.
  • Изгарянето на стари покрития върху газови тръби е забранено!
  • Стари покрития с нитроцелулозни лакове и бои не бива да се изгарят поради опасност от възпламеняване.

При изгарянето на старото покритие движим бензиновата лампа с едната ръка равномерно по повърхността, докато боята се размекне и се образуват мехури. Трябва да се внимава боята да не се овъгли и да се втвърди. Размекнатия пласт изстъргваме с шпатула. Обгорената повърхност се шлайфа и се почиства от праха.

Всички горими и възпламеняващи се предмети (пердета, разтворители и други) дръжте настрана от пламъка. Покрийте пода с лист ламарина. Внимавайте, ако подът е чувствителен спрямо топлина.