Боядисване върху метална и пластмасова повърхност

Предварителната обработка на пластмасовите повърхности е необходима, за да се осигури по-добро сцепление на боята. Тя се състои обикновено в обезмасляване и разграпавяване. Органичните разтворители са неподходящи, те могат да разтворят повърхността. Затова се работи с алкални препарати, които се използуват също и за предварителната обработка на метални основи. Разграпавяването се извършва с фина шкурка. Порестата пластмаса не се нуждае от разграпавяване.