Бетон и мазилка като основа

Прясната основа от бетон или мазилка поради влажността си и алкалността си е подходяща само при известни условия за боядисване и облепване с тапети. Единствено могат да се нанасят покрития с туткални, варови и циментови бои с алкално устойчиви пигменти. При употреба на други бои ще се появят напуквания, петна и шупли. Само добре изсъхналата на въздух мазилка, по която няма влажни петна, е подходяща след флуатиране /неутрализация/- за боядисване със силикатни и латексни бои. Блажни и алкидни бои могат да се нанасят едва след като мазилката е престояла по-дълго време,,а именно:

  • около 1 седмица
  • около 1 месец
  • около 6 месеца
  • около 8 месеца
  • около 12 месеца

Азбестовият цимент като основа реагира, както бетонът. Понякога новите, още алкално реагиращи плоскости, трябва да се флуатират преди нанасянето на боята. Това се препоръчва особено при работа с блажни, алкидни и латексни бои.

По-стара основа от бетон или мазилка се почуква леко, за да се открият кухи или размекнати места. Те се познават по звука. По-малки повреди в мазилката отстраняваме сами, докато за по-големи трябва да се извика зидар. Поправките върху мазилката се извършват по възможност със същите материали, от които е съставена, за да се избягнат разлики в попиваемостта й. Обикновено видът на мазилката се познава по цвета й. Така например, ако мазилката е сиво-бяла, с много голяма попиваемост, предполага се, че е гипс-хоросанова, но ако е светлосива, със сравнително голяма попиваемост, тогава това е по-скоро по-пясъчна мазилка. Мазилка с малка попиваемост и с цвят на бетон е цименто-хоросанова. За да получим тези три вида разтвор, смесваме 3 части пясък и 1 част свързващо вещество /в сухо състояние/, докато се получи смес с един цвят. Тази смес разбъркваме след това с вода, докато се получи гъста каша. Към варовия разтвор можем да прибавим малко гипс, за да се втвърди по-бързо. Ако сме разкъртили мазилката при поправка на повредена тръбна или жична мрежа, трябва да я замажем. За целта я намокряме предварително, нахвърляме разтвора с мистрията и го притискаме с обратната й страна. С дъска заглаждаме новата мазилка отдолу нагоре със зигзагообразни движения. След свързването на разтвора заглаждаме с дървена маламашка в посока от старата към новата мазилка.

  • Варта и циментът разяждат, пазете очите си!
  • Ако пръсне в очите ви разтвор, изплакнете ги веднага с вода, евентуално потърсете лекар!
  • Ако кожата на ръцете Ви е суха, намажете я с крем преди започване на работа или сложете предпазни ръкавици!