Оригвания и повръщания

У някои кърмачета могат да се наблюдават оригвания и повръщания, без да е налице прехранване или заболяване. Характерно за тях е, че не са постоянни, могат да отсъствуват няколко дни и отново да се появят. Понякога те са придружени и от други нервни прояви, напр. двигателно неспокойство, плачливост и др.

За оригванията е характерно, че те се появяват почти веднага след хранене, без предшествуващи явления и усилия, най-често при промяна положението на детето, люлеене, клатене и др. Оригването може да се съпътствува от отделяне на мляко, което обикновено не е променено.

Повръщанията се появяват малко по-късно след хранене, предшествуват се понякога от двигателно неспокойство и напрежение на детето. Повърнатото мляко най-често е съсирено.

По-честите оригвания и повръщания при малките деца се обясняват с физиологичната аерофагия (поглъщане на въздух при хранене) и със слабост на мускулатурата при входа на стомаха. При тези оригвания и повръщания,, ако децата продължават да наддават на тегло, не бива да се тревожите. Постепенно те намаляват и изчезват.

Как ще намалите или избегнете оригванията и повръщанията? Деца с оригване е крайно необходимо да се държат в изправено положение след кърмене (хранене) поне 5 минути, за да се оригнат. При изправено положение е възможно детето да изкара и малко мляко, но то е толкова незначително по количество, че не се отразява на развитието му. След това поставете бебето да лежи настрани, а не по гръб, за да не попадне храна в дихателните пътища, ако повърне. При повръщане кърмачето се взема, изправя се и се навежда напред. Добре е няколко минути, след повръщане да му се даде подсладена вода или шипков чай по 2—З лъжички през 5 минути.

Ако оригванията и повръщанията се появят внезапно, зачестят или се придружават от други прояви (повишена температура, диария и др) най-вероятно те са предизвикани от започващо заболяване, което налага да се потърси лекарска помощ.

Когато оригванията и повръщанията се отразяват неблагоприятно върху нормалното наддаване на тегло, също потърсете съвета на лекаря.