Увод в хигиена при бебето

Хигиенните грижи за детето и за средата, която го заобикаля, имат голямо значение за неговото здраве. В сравнение с възрастните малкото дете е много по-чувствително към инфекциите. То се ражда със слаби защитни сили спрямо тях и постепенно, в течение на месеци и години, придобива по естествен или изкуствен начин имунитет срещу редица заболявания. Причинителите на инфекциозните заболявания могат да проникнат в детския организъм през храносмилателната система, през дихателната система, през лигавицата на половите органи, през незарасналата пъпна раничка, през кожата, особено ако нейната цялост е нарушена. Ето защо детето, възрастните, които го обслужват, и всички предмети, до които то има достъп, трябва да бъдат безукорно чисти.