Грижи за психиката на бременната

Детето е онази малка, но с огромна сила искрица, която дава топлота, нежност в семейството. То е надеждата на идващото утро, стремежът към хубавото и доброто в живота, радостният лъч, озаряващ всеки дом. И може би затова лицето на бъдещата майка излъчва умиление и радостно очакване. В душата й има спокойствие, породено от мисълта за рожбата, носена „под сърцето”. Но много често по нейното лице преминава и сянка. Известно е, че бременната жена е склонна да реагира в дадени случаи по-бурно, отколкото е присъщо за нея до този момент. Някои неприятни усещания, неизбежни по време на бременността, понякога зачестяват и това насочва нейното внимание изключително към състоянието й. Чувството на неизвестност у нея  оказва влияние върху психическото й състояние. Затова е необходимо на бременната жена да се предлагат приятни, интересни занимания и развлечения.

Още в първите месеци всяка бременна жена, а особено тази, която за първи път очаква рожба, започва да мисли за предстоящото раждане. Съвременната жена се интересува и търси отговор на вълнуващите я въпроси в книгите. Вследствие на прочетеното понякога в душата й се заражда страх. Тогава започват „случайните” разговори и търсене на сведения от вече раждали жени. Но дали при тази „информация” всеки може да съобрази какво и как да каже на бъдещата родилка и майка? Естествено не! Често в желанието си да разкажат за тежките ситуации, в които са изпадали при раждането на детето си, някои жени несъзнателно подсилват породения страх и смут у бременната жена. Бременността и раждането са физиологични явления, за които тя трябва да получи компетентни сведения и знания. Така, от една страна, у нея ще се създаде правилно отношение и критичност към онова, което ще чуе в разговори по този повод с различни хора, а, от друга страна, постепенно у нея ще настъпи успокоение и тя ще очаква раждането на детето като щастливо събитие в своя живот. Бременната жена трябва да знае, че лошото настроение, мрачните мисли, напрегнатото очакване могат да повлияят върху редица функции на нейния организъм, което дава отрицателно отражение върху развитието на плода.

Спокойната, приятна атмосфера, създадена от всички, които заобикалят бъдещата майка, ще я предпази от излишни отрицателни емоции. Често повод за обременяване на нейната психика са предпочитанията на близките за пола на очакваното дете. Нищо не действува така успокояващо на бременната жена, както съзнанието, че нейният най-близък човек, съпругът й, е край нея и я заобикаля с грижи и внимание.