Тухли за иззиждане на прости строителни елементи

При избора на тухли решаващо значение имат техните качества. От плътността, съответно от помпозността на тухлите, произтичат всички останали свойства.

По-порьозните /към тях спадат обикновените тухли, тухлите с напречни или надлъжни кухини, решетъчните тухли и главно газобетонните тухли/ са леки и действат топло и звукоизолиращо. Сравнително плътните в тухли /към тях спадат твърдоизпечените и клинкерите/ са тежки, мразоустойчиви и имат голяма якост.

За вашите цели е най-добре да използвате обикновени или газобетонни. Нормалните размери на обикновената тухла са дължина 240 mm, широчина 115 mm и височина 71 mm и тежи средно 3,3 kg, докато газобетонната тухла със същите размери тежи само 1,2 kg Затова последните се произвеждат и в по-големи формати – блокове.

Газобетонните блокове имат дължина 600 или 300 mm, широчина 200, 100 или 70 mm и височина 240 mm. Най-големите газобетонни блокове 600 х 200 х 240 mm – тежат 11,5 кkg и с тях не е трудно да се работи. Освен това те имат голямото предимство, че могат да се обработват почти като дърво – да се режат с трион, да се пробиват, коват и фрезоват. Можете да ги използвате и ако зидате на открито, тъй като те могат да се облицоват с плочки и по този начин се осигурява устойчивост на атмосферни влияния.

И така обясних как да използвате газобетонните тухли.

Обикновените тухли могат да се разчупят по дължина или напречно, на половинки и три четвърти тухли. Разчупват се със зидарски чук. С острия му край се чука по разделителната линия, докато тухлата се разцепи. Удряйте винаги така, че чукът да попада под прав ъгъл върху повърхността на тухлата. В противен случай тя няма да се разчупи така, както желаете