Лепила за плочки

Лепилата имат задачата да свържат здраво материалите, в нашия случай плочките, с основата.  При това няма значение, дали площта е хоризонтална или вертикална. При избора на лепилото трябва да се вземат под внимание следните фактори:

  1. Равнинни ли са двата материала – основата и плочката?
  2. Съществуват ли, макар и най-малки отклонения от равнинност?
  3. Грапава ли е основата, каквато е например неизмазаната зидария?

Видове лепила:

  1. В първия случай трябва да се употребят кашообразни до течни лепила.
  2. Във втория случай лепилото трябва да е пластично, за да може не само да свързва, но и да изравнява малки грапавости.
  3. В третия случай не може да се приложи закрепване с лепило.

Трябва да се вземе под внимание и друго: Дали в момента на използването на лепилото основата е напълно суха или пък е влажна.

В първия случай може да се употреби всяко от споменатите по-долу лепила. Във втория могат да се прилагат само дисперсионни лепила, които се разреждат с вода. Това са PVA дисперсии. Плочкаджчиите използват с удоволствие дисперсионните лепила, предлагани на пазара. Не е необходимо да споменаваме имена, тъй като има най-различни. Всички те имат предимството, че се разреждат с вода, когато се сгъстят, а също така и че могат да се сгъстят, когато са твърде редки. За целта най-добре е да вземете кварцово брашно, а ако такова няма, става и цимент, който в случая служи като пълнител. Винаги можете да си послужите със сгъстено по този начин латексно свързващо вещество или латексна боя на основа PVA дисперсия.

Малко по-пластичното лепило се обработва по-добре.

Върху напълно суха основа могат да се употребят и всички “бързо втвърдяващи се” лепила. Те също могат да се сгъстяват по описания начин. Изборът следователно е голям. Преди да започнете да лепите плочки обаче, трябва непременно да сте запознати с работните процеси.