Лепене на плочки на различни повърхности

Има два основни метода или две техники за закрепване на плочките към основата. Различните видове плочки се залепват със строителен разтвор, като фаянсовите могат да се лепят и с лепило. Не във всички случаи е възможно да използвате двете техники. Ако можете да избирате, като любител би трябвало да предпочетете залепването с лепило, тъй като то има много предимства и е значително по-лесно за изпълнение.

Тъй като плочките не могат да участвуват в тези движения, двата материала се отделят един от друг или по-точно казано, плочките се отлепват от основата.

Малко по-различно реагират материалите, когато основата е от талашитни плоскости или от пресован картон; при тях движението е по-слабо.

Ако трябва да преустроите някоя стара сграда, напр. някоя паянтова конструкция, и се налага заедно със зида да облицовате и дървена греда, тогава върху гредата се наковава изолационна мушама. Върху нея се опъва рабицова мрежа, която се закрепва към зидарията. Така облицовката няма да е в непосредствен контакт с дървото.

Ако основата е от пластмаса или от някакъв подобен материал, можете да налепите плочките направо върху нея.

Трябва да изберете лепило, подходящо за съответната основа. Фаянсовите плочки могат да се лепят с почти всички видове лепила. Ако не е възможно да се приложи тази техника, тогава се опъва само рабицова мрежа и върху нея се нанася строителен разтвор. За всички други видове основи трябва да се посъветвате със специалист, преди да вложите усилия в работа, която няма да задоволява изискванията.

При поставяне на плочки със строителен разтвор спазвайте общото правило – свързващото вещество в разтвора да е същото, каквато г и основата.

Не комбинирайте никога цимент с гипс или обратно, гипс с цимент, нито пък ги поставяйте в допир един с друг!

Върху хидроизолация можете да залепите плочки с битумна емулсия. Ако обаче площта не е достатъчно гладка, трябва да опънете рабиц и върху него да работите със строителен разтвор.

Друг проблем възниква, когато се налага да облицовате стени и под с плочки, които ще бъдат подложени на големи температурни промени, например зад печката или комина. При затопляне материалът се разширява, а при изстиване отново се свива. Когато разликата в температурата действува само на повърхността, т.е. само върху облицовката, а основата не участвува в описаните движения, тогава двата пласта се отделят един от друг.

В такива случаи е целесъобразно плочките да се закрепват към основата с еластично лепило.

Често пъти поставянето на плочки се извършва през зимата. Тогава непременно трябва да внимавате основата, върху която ще лепите плочките, да не е замръзнала. В противен случай водата, съдържаща се в строителния разтвор или в дисперсионното лепило, ще замръзне веднага и ще се прекъсне всяка по-нататъшна реакция. След размразяването двата пласта ще се отделят един от друг. Когато се използват дисперсионни лепила, температурата трябва да е най-малко 10°С, тъй като в противен случай лепилото няма да се втвърди напълно.

Естествено с плочки могат да се облицоват и тавани, т.е. долната страна на хоризонтални площи.

Ако е възможно да ги залепите с лепило, бихте могли да се опитате сами да свършите тази работа. Не бих ви препоръчал да поставяте на тавана плочки със строителен разтвор. Изискват се заучени похвати и придобита сръчност. Същото се отнася и за полагането на плочи с голям размер. Поради значителната им собствена маса строителният разтвор от фугата не може сам да осигури закрепването. Необходимо е да се поставят допълнително скоби, което по-добре да предоставите на специалист.

В обществени или заводски тоалетни често пъти сте виждали тънки разделителни стени от плочки. Има редица операции, които вие като лаик не можете да изпълните. А и не разполагате с необходимия материал. Ако в жилището ви се налага да направите раделителни стени от плочки, тогава иззидайте тънки стени, както това е описано в раздел 7, и ги облицовайте от двете страни с плочки.